HackFlow Hackathon

Kdo rozetne Gordický uzel komplexních datových toků?

15.–16. 9. 2022, Česká spořitelna v Praze

Registrace ukončena
sponzoři akce:

Proč se zapojit

Zajímá vás hledání originálních řešení netriviálních problémů pomocí moderních technologií?

Chtěli byste svoji další kariéru spojit s oborem Data Intelligence?

Chtěli byste nahlédnout do datové architektury velké banky pomocí unikátní sady metadat?

Jste SQL vývojář nebo vás zajímají třeba grafové databáze?

Pojďte s námi zkusit rozplést klubko komplexních datových toků mezi velkými systémy a položit základ pro digitální mapu datové krajiny celé firmy (tentokrát banky)!

O HackFlow hackathonu

Data lineage je způsob sledování a analýzy komplexních vazeb a toků mezi datovými objekty v informačních systémech.

Technicky se popisuje ve struktuře orientovaného grafu formou specifických metadat. Ve velkých organizacích představují tato metadata tak robustní bázi údajů, že jejich interpretace do podoby užitečných informací pro koncové uživatele vyžaduje sadu složitých a netriviálních úloh.

Výzvy

Předmětem hackathonu HackFlow bude nalézt co nejefektivnější algoritmy a jejich reprezentaci ve zvolené technologii (např. v relační nebo grafové databázi) pro následující výzvy:

  1. Vertikální agregace (nivelizace hierarchie datových objektů)
  2. Horizontální agregace (selektivní přeskakování a zapouzdření specifických typů uzlů orientovaného grafu)
  3. Překlenutí chybějících článků („mezer“) v souvislém řetězci datového toku
  4. Podmínečná (conditional) lineage neboli zjednodušení grafu eliminací určitých vazeb na základě jejich relevance pro účel dané analýzy

Ceny

Výkon jednotlivců a celých týmů bude sledovat a hodnotit porota složená ze zástupců všech pořádajících firem.
Ceny budou uděleny ve dvou kategoriích:

Nejlepší účastník

Student

Dvouměsíční placená stáž ve společnosti Manta v Lisabonu

Zaměstnanec pořádajících firem

Poukaz na víkendový pobyt v Lisabonu pro dvě osoby vč. dopravy a ubytování

Ostatní účastníci

Poukaz na konferenci DevTernity konanou v Praze dne 8. 12. 2022

Nejlepší tým

Poukázka do Alza.cz v hodnotě 100 EUR pro každého člena nejlepšího týmu

Týmy

Řešitelské 3–5členné týmy budou mít k dispozici stejnou typizovanou sadu metadat popisující datové toky napříč několika informačními systémy banky.

Metadata budou vygenerována nástrojem Manta, která provádí reverzní inženýrství datových struktur a datových transformací parsováním zdrojového kódu.

Podpůrně budou poskytnuta metadata z existující dokumentace části těchto systémů. Dále bude poskytnuto několik oblastí (jeden nebo více datových objektů, typicky databázových tabulek), u nichž bude požadována vizualizace směrem k předchůdcům nebo následníkům v data lineage.

Úkolem každého týmu bude přijít s hotovým řešením nejlépe všech čtyřech výzvách, jehož úspěšnost bude prokázána vizualizací výstupů data lineage na zvolené oblasti.

Registrace byla ukončena. V případě dotazů či nejasností, kontaktujte nás prosím na e-mailu petr.hajek@profinit.eu.